Lantbruk och företag

Jag är specialiserad lantbruksfotograf, och har också mångårig erfarenhet av praktiskt lantbruk. Beställaren kan känna sig trygg med att jag är väl förtrogen med lantbrukets miljöer och har aktuell kunskap om olika driftsformer och skiftande förutsättningar.

Jag fotograferar specifika bilder från företag och lantbruk anpassade efter beställarens önskemål. Jag har stort kontaktnät inom branschen och kan ordna de flesta motiv.

Jag säljer också bilder till reportage, informationsmaterial och marknadsföring.

Lantbruk, företag, information, marknadsföring, reportage…

Referenser

Therese fångar känsla och budskap i sina bilder. Hon förstår vad kunden vill lyfta i bilderna och kan med sin erfarenhet och kreativitet omsätta det i praktiken. Dessutom är Therese glad, engagerad och har bra idéer som lyfter slutresultatet. Vi är mycket nöjda med bilderna och samarbetet!

Hanna och Carolina på Distriktsveterinärerna